Utstillingsåpning «Fra arkivet: Elsebeth Jørgensen og Helene Sommer»

Alle rettigheter Elsebeth Jørgensen.
Alle rettigheter Elsebeth Jørgensen.
Alle rettigheter Helene Sommer.
Alle rettigheter Helene Sommer.
Fredag 25.april klokken 1900 åpner utstillingen «Fra arkivet: Elsebeth Jørgensen og Helene Sommer» i Jugendstilsenteret i Ålesund.

I 2013 inviterte vi Elsebeth Jørgensen (DK) og Helene Sommer (NO) til å skape nye verk basert på Jugendstilsenterets samling og arkivmateriale og Ålesunds arkitektur og historie. Kunstnerne ble oppfordret til å undersøke hvilke fortellinger som ligger i det visuelle og historiske materialet, og hvilke nye fortellinger og uttrykk som kan skapes med utgangspunkt i dette. Nå er vi stolte over å kunne presentere resultatet i utstillingen «Fra arkivet».

Med utstillingen ønsker vi å reflektere over problemstillinger rundt kunnskapsproduksjon og historiefortelling, og hvordan og hvorfor vi velger som vi gjør når vi forvalter fortiden. Hvordan lever vi historien i nåtiden og hvem har definisjonsmakten over fortiden? Det ligger også en potensiell spenning i dette materialet, som både dreier seg om den offisielle versus den uoffisielle historieskrivningen, om vern og bevaring, – og om forestillingen om fremtiden.

Jørgensen og Sommer har siden høsten 2013 arbeidet med Jugendstilsenterets samling og arkiv, andre lokale institusjoner og privatpersoners arkiv, samt byens arkitektur og mange historier. I produksjonsperioden har de hatt flere opphold i Ålesund hvor de har samlet sammen historiske dokumenter og fortellinger, og knyttet til seg en rekke lokale ressurspersoner i arbeidet. Materialet har gjennomgått kunstneriske bearbeidelser, og i utstillingen presenteres historiske visuelle og tekstlige dokumenter stilt sammen med kunstnernes egne observasjoner og registreringer og egne tekster og bilder.

Med et felles utgangspunkt i stedet og materialet har de gjennom en søken i arkivet og Ålesunds historier arbeidet frem hver sine verk som tilbyr alternative innganger til og lesninger av materialet. Jørgensen har blant annet grepet fatt i Ålesunds særlige kollektive ritual med de årlige nattlige bybrannvandringene som markerer bybrannen i 1904. Hun interesserer seg grunnleggende for fotografiets kollektive minnefunksjon som omdreiningspunkt for å tenke over forholdet mellom individets erindring og den offisielle historieskrivning. Sommer har sett på muligheten for at Jugendstilen kan tolkes som en alternativ, radikal bevegelse, og med utgangspunkt i okkupasjonen og rivningen av Rønnebergvillaen i Ålesund i 1973, trekker hun linjer frem og tilbake i historien i sin jakt på motkulturer. Ved å blande fakta og fiksjon har de begge produsert verk som har fremhevet det poetiske og narrative potensialet i dette materialet, samtidig som de åpner opp for et nytt blikk på kjente og mindre kjente steder og historier. Verkene som presenteres i to rom i Jugendstilsenterets 2.etg. fremstår som romlige montasjer sammensatt av skulpturelle elementer, tekst, fotografier, lyd
og collager, og rommer en tematikk som kommenterer Jugendstilsenterets virke, men som samtidig strekker seg utover den lokalhistoriske og stedsspesifikke konteksten.

Elsebeth Jørgensen (f.1970, DK) arbeider konseptuelt og stedsrelatert med fotografi, video, lyd, tekst og montasje. Ofte inngår hun i lange research-forløp i forskjellige historiske arkiver, hvor hun arbeider med forholdet mellom sted, historisitet og billedproduksjon. Jørgensen har sin utdannelse fra Det Kgl. Danske kunstakademi i København (1995-2002), hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke gruppeutstillinger og samarbeidsprosjekter. I 2011 hadde hun separatutstillingen «Ways of Losing Oneself in an Image» ved Hordaland Kunstsenter og Billedsamlingen i Bergen, og i 2010 holdt hun soloutstillingen «Arkivet: Cinemagic Tour & Crystal Palace» på Museet for Samtidskunst i Roskilde. I 2005-2010 var hun aktuell med «Unofficial Deposited Records» i samarbeid med Pia Rönicke ved Tate Modern, London. Hennes siste større soloprosjekt er udsmykningen «Langs Stien...», 2011-13, Vendsyssel, DK, et verk som fungerer både som stedsspesifikk lydvandring og webverk i 5 år.

Helene Sommer (f.1978, NO) arbeider hovedsakelig med video, tekst og installasjoner bearbeidet i collager og samlinger. Hun finner sitt materiale fra ulike kilder som bøker, fotografier, film og tv til
mer tradisjonelle arkiver. Dette bearbeides til nye konstellasjoner og fortellinger som gjerne stiller spørsmål til etablerte sannheter. Sommer gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 2003, og har siden da deltatt i flere gruppeutstillinger og hatt flere residency-opphold ulike steder i verden. I 2013 var hun med på Oslo Skulpturbiennale og i 2012 hadde hun separatutstillingen A Great Piece of Turf på Kunstnerforbundet i Oslo. I 2012 ble hun valgt ut som én av syv til å motta støtte fra Kulturrådets satsning Hva er det med arkiv?

 

Åpningsfest i Apotekeren kafé i Jugendstilsenteret fredag kveld. 

Alle gjester er velkomne! Utstillingen er produsert ved Stiftelsen Kulturkvartalet Kurator og produsent: Benedikte Holen

Utstillingens varighet: 25.april-14.september 2014  

 

For individuelle avtaler om pressevisning, behov for bildemateriale eller for andre henvendelser om utstillingen kontakt Benedikte Holen på telefon:+47 47 45 57 06 eller epost: benedikte@kunstmuseetkube.no

Emneord: 
Kommune: