Storfjordstemnet 5. juni 2016 - Grova

Grova. Foto: Storfjordens Venner.
Grova. Foto: Storfjordens Venner.
Storfjordstemnet 2016 er lagt til Grova i Liabygda like over fergekaia på Gravaneset . Det er om lag 10 minutt å gå opp frå fergekaia i fin, men litt bratt sti.

Det er utfordringar når det gjeld trafikk og parkering men vil kome tilbake med informasjon om dette

Det er lagt opp til eit tradisjonelt og godt program, lotteri, rjomegraut og triveleg samvere. 

Nett som i fjor arrangerer vi FRILUFTSCAMP for born og ungdom frå laurdag til søndag. Sunnmøre friluftsråd vil stå for aktivitetane, og det vert sikkert ein kjekk camp. Her er det berre å melde seg på! Meir informasjon ligg på heimesida.

Program Storfjordstemnet 2016                

Søndag 5.juni 2015  13.00 - 15.00              

·         Storfjordfanfare
·         Leiar i Storfjordens Venner, Kjell Løseth 
·         Allsong
·         Tale ved Eva Vinje Aurdal, ordførar i Ålesund kommune
·         Musikkinnslag
·         Presentasjon og informasjon om Grova
·         Restaureringsnikkarane, Kåre Løvoll og Per Kjell Holtleite, er med, saman med leiar for prosjektgruppa, Odd Normann Hoff

Under stemnet

·         Sal av rjomegraut
·         Sal av pølser
·         Lotteri
·         NB! Eige lottere med flotte og verdifulle stolar som premie
·         Natursti
·         Gode tilbod på ulike Storfjordvarer, inkl jubileumsboka «Med hjarte for arven»

 

Velkomne til stemne!!

Kjelde: Storfjordens venner

Kommune: