Årbok 2011, e-publikasjon og Per Jølting-utstilling

aarbok
Omslag til Romsdalsmuseets Årbok 2011. Foto: Romsdalsmuseet
per
Kunst av Per Jølting. Foto: Romsdalsmuseet
jolting
Kunst av Per Jølting. Foto: Romsdalsmusset
Romsdalsmuseets nye årbok er ferdig. Samtlige årbøker fra 1936 er også lagt ut til gratis nedlastning på våre nettsider. Vi følger også opp e-bokpubliseringen fra i fjor med artikler tilpasset iPad og andre lesebrett.

I forbindelse med at Romsdalsmuseet har overtatt den private samlingen og arkivet etter kunstneren og forfatteren Per Jølting, vises kunst digitalt gjennom årbokpubliseringen – og i utstilling på Bedehuset.

I årets bok finner du bl.a

• Romsdalsmarknaden som møtestad

• Utedo – byggjeskikken i Romsdalsbygdene

• Intervju med Ivar Hamnen – Fra kutter til fabrikktråler

• Per Jøltings kunst på Romsdalsmuseet

• Det indre liv i Confektionsfabrikken

• Husmorutdanningen – Romsdal Husmorskule

• En duk fra Gossen • Hus med hemmeligheter fra Harøya

• Litlvatnet i Eikesdalen

• Eit tidlig reformtiltak i landbruket

• Forebyggende konservering

• Naustrose – kystgrafitti frå Romsdal

• Streiftog i fotoarkivet 1948 til 1960

• Gatecup i Molde på 50- og 60-tallet

• Metodistkirkens prester 1923 – 1973

 

Elektroniske bøker og artikler har store muligheter for å vise et utvidet repertoar i forhold til den trykte utgaven. Med artiklene og av Per Jølting utforsker vi ePub-formatets muligheter for å vise mer av Jøltings kunst enn det som er trykket i årboka. Både artikler, billedkunst og poesi er tilgjengelig gjennom ebok-publiseringen.

Per Jøltings Romsdals – utstilling på Bedehuset

I høst ga Hjørdis Jølting, enken etter Per Jølting, Romsdalsmuseet både arkivet og den private samlingen til kunstneren. Slik at vi kunne forvalte arven etter en kjent og kjær romsdalsskikkelse på best mulig måte. Med denne overtakelsen har museet fått tilgang på et unikt materiale av den danske kunstneren som bodde i Molde og virket som kunstner i hele Romsdal. Jølting er kjent for sine sort-hvite trykk med motiver fra regionen vår – men også som poet, skribent og multikunstner. Utstillingen på Bedehuset viser malerier, trykk, tegninger, billedsatt poesi og noen av hans artikler digitalt.

Per Jølting var dansken som ble «mer moldenser enn moldenserne, mer romsdaling enn romsdalingene.» Med sixpence, tresko og sykkel var han et markant innslag i bybildet for 20-30 år siden. Hjørdis Jølting var fra Molde, og i 1972 flyttet han til sin kones hjemby for godt. Mange er de motiv som har utgangspunkt i byen og ikke minst hans eget hjem i Lillevika. Men Jølting reiste også rundt i hele regionen – mange bilder og tekster er tilegnet vårt kystlandskap og den kjærligheten han følte for Romsdal og menneskene her kommer tydelig frem i hans kunst.

Utstillingen på Bedehuset er åpen i museet åpningstid frem til nyttår. Inngang er gratis.

Boken i papirform er tilgjengelig i bokhandelen, på Romsdalsmuseet og på nettsiden vår, www.romsdalsmuseet.no. Årboka i trykt form koster kr. 350,-.

Ebøker er tilgjengelig for gratis nedlastning på http://ebok.romsdalsmuseet.no.

Kontaktpersoner Romsdalsmuseet

Jarle Sanden 913 07483

Hilde Lien 480 62918 Kontaktpersoner

 

EKH Trykk/Ebok

Tomas Amsrud 480 65222

http://ebok.romsdalsmuseet.no www.romsdalsmuseet.no post@romsdalsmuseet.no

Emneord: 
Kommune: