Verdiløs - Utstillingsåpning torsdag 1. desember klokka 19.00

Verdiløs. Foto: Arkivet. Fotokjelde MRK.
Verdiløs. Foto: Arkivet. Fotokjelde MRK.
ARKIVET er en kunstnergruppe bestående av Putte H. Dal, Hilde Dramstad, Elsie-Ann Hochlin, Camilla Luihn og Heidi Sand. Som smykkekunstnere har de hvert sitt kunstneriske særpreg. Til felles har de at de gjerne jobber temabasert og har en konseptuell tilnærming til faget.

På Møre og Romsdal kunstsenter vil ARKIVET vise en utstilling som belyser hvordan vi oppfatter verdi i dagens samfunn. Hva gjør noe verdifullt? Smykker har tradisjonelt sett blitt sett på som verdifulle objekter som kan representere sosial status og rikdom. ARKIVET velger å fremheve det kommunikative med smykker – hvordan kan smykker fortelle noe om menneskeverd, politiske aspekter, selvfølelse og miljø? Mange bærer smykker som kun har en nostalgisk og sentimental verdi, hvorfor er de verdiløse målt mot smykker i edle materialer? ARKIVET ønsker å skape et visuelt og mentalt assosiasjonsrom for en diskurs om hvilke sosiale og økonomiske mekanismer som styrer hva vi anser som verdifullt.

Til grunn for ARKIVETS prosjekter ligger et ønske om å undersøke hvordan smykker kan fungere som et dialogskapende medium i dagens samfunn. Gjennom sine smykker kan de på en ny og unik måte undersøke spørsmål relatert til ideologiske og samfunnsmessige problemstillinger, og skape et refleksjonsrom i møte med publikum. Prosjektene utvikles gjennom diskusjon og utforskning, og med et felles ønske om å bringe smykker som kunstuttrykk inn i samtiden, samt å fremme norsk samtidssmykkekunst både innad i Norge og internasjonalt. 

ARKIVET ble dannet i 2015 og har sammen stilt ut en rekke steder som bl.a. Kunstbanken Hamar, Ausstellungsraum Sommer-Solheim – München og Hå Gamle Prestegård. I 2017 skal gruppen også stille ut i Kraft, Bergen og Fredrikstad kunstforening.

 Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

 

www.arkivetkunst.weebly.com

 

Emneord: 
Kommune: