Hjertøya Merz 2017

Hjertøya Merz 2017. Foto: Møre og Romsdal kunstsenter
Hjertøya Merz 2017. Foto: Møre og Romsdal kunstsenter
I samarbeid med Romsdalsmuseet arrangerer Møre og Romsdal kunstsenter prosjektet Hjertøya Merz 2017, som inkluderer en workshop og en utstilling.

 

Kurt Schwitters har spilt en avgjørende rolle for den modernistiske kunsten og dens kunstsyn.

Gjennom flere perioder oppholdt han seg på Hjertøya utenfor Molde, hvor han bygget

et av sine kjente merzbau, som fortsatt er bevart på Romsdalsmuseet. Schwitters' opphold

på Hjertøya endret gjennom 30-tallet karakter fra å først være ferieopphold, til å bli opphold i

eksil. Dette danner en kontekst for hans kunstneriske virke som vi synes det er spennende å

utforske videre.

Med dette som bakteppe har Møre og Romsdal kunstsenter etablert en workshop og en utstilling

i tilknytning til nettopp Hjertøya. Vi gjennomfører i år det første i rekken av en serie

arrangement der vi på ulikt vis tar opp arven etter dette unike kunstnerskapet.

Med utgangspunkt i Kurt Schwitters mangefasetterte aktivitet som kunstner og den innflytelsen

han har hatt og stadig har, ønsker vi å skape en sjangeroverskridende arena for faglig

fordypning. Vi har invitert fire kunstnere, Marit Moltu (NO), Sandra Norrbin (SE), Hideki Kanno

(JP) og Caroline Lindo (NL) som med utgangpunkt i Schwitters' kunstneriske praksis vil utforske

nye ideer under workshopen. Ved å ha workshop og visningen av verkene i den rammen

som Romsdalsmuseet/Fiskerimuseet på Hjertøya utgjør skapes det også møtepunkter mellom

samtidskunsten og det kulturhistoriske perspektivet. Publikum vil ha mulighet til å besøke

kunstnerne under deres arbeid på øya mellom 6. og 15. juli, og resultatet av deres arbeid

vil vises på Møre og Romsdal kunstsenter mellom 17. juli og 19. august.

Utstillingsåpning: mandag 17. juli klokka 15, Møre og Romsdal kunstsenter

 

Marit Moltu

Som kunstner er Marit Moltu interessert i temporære kunstuttrykk, samarbeid på tvers av

fag, og utradisjonelle steder å vise kunst. Hun har alltid jobbet med det foranderlige, variable,

bevegelige, uendelige, og kunsten som aldri er ferdig. Gjennom verkene sine stiller hun stadig

spørsmål ved kunstens plass og dens aktualitet i dagens samfunn. Hun bruker ofte omgivelsene

sine og inngår gjerne i dialog både med natur, sted og mennesker.

Marit Moltu jobber og bor på Moltustranda på Sunnmøre. Hun tok sin utdanning i kunst og design

i Tyskland ved Fachhochschule i MÜNSTER, og Hochschule für bildende Künste i Hamburg.

Hun har skapt over 40 utstillinger og prosjekter separat og deltatt i nesten like mange

gruppe- og kollektivarrangement.

 

Sandra Norrbin

Sandra Norrbin jobber hovedsakelig med installasjonskunst. I sitt kunstnerskap utforsker hun

sammenhengen mellom objekter, gjerne i relasjon til stedet de befinner seg. Hennes arbeider

er monumentale, abstrakte og store i utstrekning. Materialets fysiske egenskaper og historie

danner ofte et utgangspunkt for hennes installasjoner. Hun mener selv at hennes arbeider

handler om kontraster: Kontroll og kollaps, oppbygging og sammenbrudd, det åpne og det

lukkede, steder og ikke-steder.

Sandra Norrbin kommer fra Vadstena i Sverige og bor og arbeider for tiden i Kristiansand.

Hun har utdanning fra kunstakademiet i Trondheim og Krakow, Polen. Hun har hatt en rekke

separatutstillinger i inn- og utland, blant annet i Prosjektrom Carl Berner/Skulpturarena Øst

og Soft galleri i Oslo.

 

Hideki Kanno

Hideki Kanno er fascinert av sameksistens, evolusjon og altruisme. I sine kunstverk utforsker

han forholdene til levende ting som deler begrenset plass og ressurser på en fredelig måte.

Grunnlaget for hans arbeid ligger i vitenskapelige metoder og stammer fra forskning og observasjon.

Disse hjelper ham å forklare den overgangen kunstverk gjennomgår fra en imaginær

tilstand til en tilstand av virkelighet. Som kunstner gjenskaper han sameksisterende

miljøer i interaktive multimedieinstallasjoner ved hjelp av elektronikk, motorteknikk og dataprogrammering.

Hideki Kanno er en prisbelønt japansk mediekunstner. Han studerte kunst på Musashino Art

University i Tokyo, Japan, og tok en bachelorgrad i oljemaleri. Han fikk sin mastergrad i Fine

Arts, Interactive Media & Environments fra Hanze University Groningen, Nederland. I løpet av

en rekke artist in residence-program i Europa, Asia og USA utviklet han en dyp interesse for

ulike lokalsamfunn og deres befolkning.

Kanno flyttet seg gradvis fra oljemaleri til mediekunst. Hans interaktive og multimedia-installasjoner

omfatter både elektronikk, lyd og dataprogrammering, samt materialer samlet fra

lokalmiljøet.

Hideki Kanno bor og jobber i Tokyo Japan.

 

Caroline Lindo

Caroline Lindo er en nederlandsk performance- og installasjonskunstner. I sitt arbeid undersøker

hun forbindelsen mellom det synlige og det usynlige gjennom å visualisere og opprette

nettverk og forbindelser. Hun er interessert i hvordan mennesker forholder seg til hverandre

og til jorden. Hennes kunstverk trekker oppmerksomheten mot miljømessige og sosiale temaer

på en lett, lekende, innbydende og ikke-fordømmende måte. Hennes filosofi er at den

beste måten å forutse fremtiden er å skape den.

Caroline Lindo er kunstneren bak Textile Hunters, skaperen av sosiale kunstprosjektet State

of Play og grunnleggeren av The Wensmachine / DreamMachine. Lindo fokuserer på å lage

nettverk, performancer og installasjoner. Hun utrykker seg gjennom tekstil og gjenbruksmaterialer.

Når det er mulig bruker hun materialer som ellers kunne ende opp i søpla. Hun studerte

mote og tekstildesign på Gerrit Rietveld Academy hvor hun ble uteksaminert med et aktivistisk

vevd nettverk av demonstrasjoner og protester. Lindo er en fredsaktivist med grønne

røtter og har en fast tro på effekten av subtil aktivisme.

Samarbeidspartnere: Romsdalsmuseet og Hjertøyas venner.

Prosjektet er støttet av: Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen DnB, Møre og Romsdal fylkeskommune

og Molde kommune.

Emneord: 
Kommune: