Kulturminnedagens pris!

nløpssteder for folk og handel har vært viktige møteplasser i fjordkommunen Halsa. Det var her ”verden” og bygda møttes. Det var sjøen som bandt sammen. Av gamle foto ser vi at folk pyntet seg når båten kom, det var høytid. Det kunne være svært fullt på kaia og et yrende folkeliv. Foto: Halsa Historielag
Prisen deles ut hvert år i forbindelse med Kulturminnedagen, som er en del av Europarådets Europeiske Kulturminnedager (European Heritage Days). Kulturminnedagens pris 2012 tildeles Halsa kommune, Geitbåtmuseet og Halsa historielag for arrangementet: De gamle anløps- og handelsstedene.

Det er Norges Kulturvernforbund; Norsk Kulturarv, Fortidsminneforeningen, Norges Husflidslag, Forbundet Kysten og 17 andre av de kulturbevarende organisasjonene med til sammen 210.000 medlemmer, som tildeler Årets Kulturminnedagspris til Halsa kommune sammen med Halsa Historielag og Geitbåtmuseet.

Selve utdelingen finner sted under arrangementet i Halsa 9. september. Båten «Framnæs» skal gå i minirute mellom de gamle anløps- og handelsstedene: Baarset, Vågland, Otnes og Enge. Ved anløpsstedene skal det være miniforedrag, musikk, utstilling av historiske bilder og rutekart, miniauksjon på kaia, markedsstemning, salg av gammeldagse varer med mer!

Kulturminnedagene i Halsa er et solid og spennende program, sier Jørg Eirik Waula styreleder i Norges Kulturvernforbund. Arrangement i Halsa er ett av de som utmerket seg blant de mange påmeldte arrangement i år. Et godt lokalt samarbeid mellom kommune, museum og historielag gir arrangementet styrke og vil gi lokalbefolkningen muligheten til å oppleve lokalhistorie i praksis på årets kulturminnedag den 9. september. Arrangement har også godt grep på årets tema som er «Møteplasser».


Premien består av 30 000 kroner og et diplom. Fra og med 2011 har det også blitt delt ut en pris på 10 000 kroner og hederlig omtale til to andre arrangement. I år går prisene på 10 000 kr til:


 Evje og Hornnes kommune, Evje og Hornnes Bygdekvinnelag og Evje og Hornnes Sogelag for
Skittentøyvask på Evje.


 Yrjar Heimbygdslag, Ørland kommune og Ørland kirke for Møteplasser på Ørland.

Det vil i år være over 130 ulike aktiviteter under kulturminnedagene fra 4. -9. september landet rundt. Kulturminnedagene i Norge er en del av de Europeiske Kulturminnedagene, som på initiativ fra Europarådet markeres over hele Europa i september hvert år. Norges Kulturvernforbund har det nasjonale koordineringsansvaret for kulturminnedagene. Kulturminnedagene er et felles prosjekt for alle kulturverninteresserte over hele landet, der museene, kommunene, kulturvernorganisasjonene og mange andre organisasjoner ønsker å formidler vår kulturarv.

 

 

For mer informasjon kontakt Heidi Thöni Sletten, tlf. 936 01 901. heidi@kulturminnedagen.no

Kommune: 

Kommentarar

Takk for interessant informasjon

Kommentarar

Takk for interessant informasjon