Ålesund Kunstforening/KHÅK KUNSTHALL åpner 2 utstillinger 1. oktober!

Alle rettigheter: Siri Berqvam. Fotokilde: Aalesunds Kunstforening.
Alle rettigheter: Siri Berqvam. Fotokilde: Aalesunds Kunstforening.
Alle rettigheter: Steinar Hansen. Fotokilde: Aalesunds Kunstforening.
Alle rettigheter: Steinar Hansen. Fotokilde: Aalesunds Kunstforening.
Åpning førstkommende lørdag kl 12. Begge kunstnerne; Siri Berqvam og Steinar Hansen vil være tilstede.

 

"Med hjernen i hånden "- Siri Berqvam

Man finner en form for uhøytidelig materialbruk i Berqvams arbeider. Hun benytter tradisjonelt håndarbeid som broderi, hekling og søm i sine særegne skulpturer og installasjoner. Metoder og stoff som vanligvis er tiltenkt leketøy, blir opphøyd til eksistensielt ladet samtidskunst. Hun gir masseproduserte ting en ny og felles uniformitet i en mykere parallellverden. Det gir seg utslag i absurde og humoristiske tolkninger av virkeligheten.

”Med hjernen i hånden” er tittelen på Berqvams nyeste prosjekt, som kretser rundt temaer som omhandler mennesket og teknologien. Inspirasjonen har hun hentet fra blant annet hjerneforskning og science fiction. De tekstile materialene og det organiske uttrykket som har fulgt hennes kunstnerskap, står i kontrast til elektronikken. Dette ligger også til grunn for hennes undersøkelser. Berqvam er opptatt av parallellen mellom hjerne og håndverk, hånden er det organet som krever størst plass i hjernen. Hjernen tilpasser seg etter håndens krav, og hånden kan forme hjernen. Erkjennelsen av at ved nye bevegelsesmønstre tegnes nye kart i hjernen gir den skapende prosessen en ekstra dimensjon

Steinar Hansen har sin utdanning fra Statens kunst og håndverksskole i Oslo, med etterutdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for litografi.

Han har tidligere stilt ut hos blant annet Galleri Ismene i Trondheim, Galleri Henrik Gerner i Moss og hos Deichmanske bibliotek, avdeling Nydalen. Han har også stilt ut i Ålesund Kunstforening; i 2003 og sist i 2008. Kunsten hans er innkjøpt av Trondheim Kommune og Trøndelag Fylkeskommune.

Steinar Hansen har et ekspressivt uttrykk. Det som ofte kjennetegner bildene hans er menneskefigurer i bylandskap, ofte i en kunstig og overnaturlig fargesetting.
Fargen spiller en stor rolle i bildene hans, og med fargene ønsker han å understreke bildets psykologi. Fargene er også med på å skape dynamikk; Ved å gi hver del av bildet sin egenfarge blir øyet ledet rundt i bildet. Dette gir bildet rytme, som igjen er med på å understreke betydningen i bildet. Det er ofte hverdagslige observasjoner som danner utgangspunktet for bildene til Steinar Hansen. Han tar for seg spørsmål om identitet, med utgangspunkt i den moderne tids forholdsvis nyervervede mobilitet. Hvilket uttrykk får dette i hverdagen og i bybildet? Hva er et hjem? Er det der vi bor nå, eller er det der vi kommer fra? Dette er spørsmål Steinar Hansen ønsker å utforske når han utvikler sine motiver.

Emneord: 
Kommune: