Bibliotekprisen 2015 gjekk til fylkesbiblioteksjef Ellen K.Molvær

Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen gratulerte fylkesbiblioteksjef Ellen Kristine Molvær med Bibliotekprisen 2015.
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen gratulerte fylkesbiblioteksjef Ellen Kristine Molvær med Bibliotekprisen 2015.
Prisen vart delt ut av Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal i samband med Bibliotekdagen 28.oktober.

I grunngjevinga til juryen står dette: "Fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær har gjort fylkesbiblioteket synlig i fylkesadministrasjonen/ fylkeskulturavdelingen på en ny måte og dermed skapt et godt grunnlag for å drive bibliotekutvikling i fylket. Hun har vært en uredd og dyktig forkjemper for biblioteksaken og hun har vært en pådriver til å skaffe midler til utviklingsprosjekt som har kommet folkebibliotek og bibliotek i VGS til gode. Hun har satt bibliotekets status i høysete ved å jobbe for gjennomføring av felles tiltak for MR-bibliotekene som bla. felles nettsider og logo, som merkevare. Hun har vist engasjement og tilstedeværelse for store og små bibliotek og markedsført et stort behov for å øke det regionale samarbeidet i fylket. Hun har jobbet for kompetanseheving for de bibliotekansatte i fylket med parallelle kurs i Kristiansund, Molde og Ålesund til lave kostnader for det enkelte bibliotek."

Juryen for Bibliotekprisen 2015 har bestått av styret: Annette E. Koch, Elisabeth Soleim, Tina O. Thorstensen, Anne Marit Huse og Claus C. Hansen.

Norsk bibliotekforening (NBF) avd. Møre og Romsdal deler kvart 2. år ut ein Bibliotekpris:

"Prisen tildeles et bibliotek, institusjoner eller enkeltpersoner som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Møre og Romsdal. Kriterier for utdelingen kan være spennende og offensive tiltak som er gjort i forbindelse med markedsføring, litteratur- og kulturformidling, nytenkning, synliggjøring, biblioteket som debattarena, samarbeid …"

Prisen blir delt  ut til eit bibliotek som har gjort noko utanom det vanlege eller ein person som har gjort ein viktig innsats for biblioteksaka i fylket, og i år var det altså fylkesbiblioteksjfen som fekk prisen. 

 
Emneord: 
Kommune: