Teater

Oversikt over teater, amatørteater- og revygrupper og musikkteater i Møre og Romsdal med og utan nettstad. Informasjon om Institusjonsteater finn ein i Institusjonsguiden.
Eira ungdomslag

Lokalavdeling av Romsdal ungdomssamlag i Eresfjord, Nesset. Vart stifta i 1921 og aktiviteten dei siste åra har vore teater og revy. Sia 1995 har det vore årlege visningar.

Heimeside: Eira Ungdomslag

Jugendteateret

Jugendteateret er en av Noregs største kommunale barne- og ungdomsteater, og har elever i aldersgruppa 7 - 19 år. Teateret setter opp to store produksjonar i året, en til jul (Putti Plutti Pott) og en i vårsemesteret.

Heimeside: Jugendteateret

Lyngstad Ungdomslag

Lyngstad Ungdomslag har sidan stiftelsen i 1909 vært aktivt hele vegen frem til i dag. LUL har hatt mange aktivitetar gåande gjennom fleire mannsaldrar. Teaterframsyningar har blitt spilt sidan tidenes morgon.

Heimeside: Lyngstad Ungdomslag

Donna Bacalao

OIK har spor heilt tilbake til 1805, og feira i 2008 80-årsjubileum for den første store organiserte operaoppsettingen med amatørar og profesjonelle i Kristiansund i 1928. Blandingsmodellen med profesjonelle og amatørar har vært ein av dei viktigaste føresetnadene for dagens brede folkelige oppslutning om opera i Noreg.

Heimeside: OIK

Otterøen revylag

Gruppe av amatørskodespelarar som lever av å gjøre narr av seg sjølv og alle andre. Forlenger livet til dei fleste i kommunen.

Heimeside: Otterøen revylag

Poppeloppeteateret

Med kontinuerlig drift sidan 1984 er Poppeloppeteateret en betydelig aktør i Moldes kulturliv. Barneteateret har som hovudoppgove å skape teater for og med barn frå 3. til og med 7. klasse og skal arbeide for å utvikle interesse for teater, spilleglede, trivsel og samhald gjennom førestillingar, undervisning og rettleiing i teaterfaget. Den årlige oppsettinga er høgdepunktet for barn og vaksne.

Heimeside: Poppeloppeteateret

Serveringsteateret

Gjengen med servitørar i særklasse tar seg av gjestene på sin egen høyst spesielle måte og underhelder med song og musikk ,gode historier og elleville improvisasjonar. Denne gjengen kan få det stivaste selskap til å smelte.

Heimeside: Teaterfabrikken

Svarraberje

Svarrabærje Teaterlag inviterar til bygdarevy med jamne mellomrom i Surnadal Kulturhus.

Heimeside: Svarrabærje teaterlag

teater dialog

Teater Dialog blei etablert våren 2009, og er knytt til Ålesund Teaterforening. Teater Dialog ønskjer eit teater som er eit utgangspunkt for kommunikasjon, eit rom for den gode samtalen, eit samspill mellom scene og sal, samfunn og menneske.

Heimeside: Teater Dialog

Oscar

Teatret Vårt, Regionteatret i Møre og Romsdal ble starta i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Som et regionalt teater har Teatret Vårt turnéansvar for hele Møre og Romsdal fylke. Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som hentar skodespelarar frå andre teater - og som gjestespelar på andre scener.

Heimeside: Teateret Vårt

Molja

Teaterlokale i Ålesund kor ein finn Serveringsteateret, kabaretar, Stand up, musikk og revyar. Lokala er lokalisert til Moloveien 22 i eit hus som er bygd før bybrannen i 1904.

Heimeside: Teaterfabrikken

Ljosvang

UL. Frihug er eit ungdomslag som blei stifta i 1895 og ligg sentralt i Vestnes kommune. Har lange tradisjonar på å gi ungdomen eit tilbod der ansvar, læring, kultur og ikkje minst eit trygt og sosialt miljø har vore hovudsaker.

Heimeside: Ungdomslaget Frihug

UL

UIL tilbyr trivelege aktivitetar for born, ungdom og vaksne innan folkemusikk og folkedans, samt turar i inn - og utland.

Heimeside: UIL

nordlys

Lokallag av Nordmøre ungdomslag i Aure. Nordlys driv med teater, barnelag og arrangerar ulike tilstellingar.

Heimeside: ULN